FHR News Archive

Driedaagse cursus ‘Gezondheidsrecht’

 
Picture of Leeroy Carbin
Driedaagse cursus ‘Gezondheidsrecht’
by Leeroy Carbin - Wednesday, 7 February 2018, 1:40 PM
 

FHR Lim A Po Institute for Social Studies bereidt een driedaagse cursus ‘Gezondheidsrecht’ voor welke plaats zal vinden in April 2018.

Vanwege de steeds complexer wordende omgeving, toenemende technologie, ingewikkelder wordende ingrepen, groeiende samenwerking tussen professionals bij diagnostiek en behandeling, mondiger patiënten en meer verantwoordingsplichten alsook de juridische gevolgen van dit alles, heeft deze cursus tot doel artsen en andere (juridische) medische professionals een overzicht te bieden van belangrijke juridisch - ethische vragen waarmee zij in hun beroepspraktijk worden geconfronteerd.

 De cursus zal interactief zijn en gelegenheid bieden om in te gaan op specifieke vragen die leven in de medische beroepspraktijk in Suriname.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse praktijkuitoefening van artsen wordt de cursus verzorgd door een rechtsgeleerde - gespecialiseerd in recht en ethiek van het medisch beroep - en een medisch specialist.

Prof. Mr. Joep Hubben, hoogleraar gezondheidsrecht RU Groningen en Dr. Dorry Boll, gynaecoloog-oncoloog in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, met bestuurlijke functies binnen het ziekenhuis en nauw betrokken bij de ontwikkeling van landelijke richtlijnen op het gebied van de medische beroepsuitoefening.

Voor detail informatie kunt u contact opnemen met Tachanna Brown

Email adres: tachanna.brown@fhrinstitute.sr

Tel.nummer: 422501